Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

EllaElla
08:30
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
EllaElla
08:29
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamessinhead messinhead
EllaElla
08:29
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamessinhead messinhead
EllaElla
08:28
Senja, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamessinhead messinhead
EllaElla
08:28
5806 f648 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viamessinhead messinhead
08:26
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viayourheartbeat yourheartbeat

September 10 2019

EllaElla
20:02
Reposted fromFlau Flau viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
19:57
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viapastelowe pastelowe
EllaElla
19:56
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
EllaElla
07:30
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
EllaElla
07:27
5697 30ef 500
Reposted frombooze booze viairmelin irmelin
EllaElla
07:12
5783 c7a8 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

September 09 2019

EllaElla
16:56
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione

September 08 2019

EllaElla
18:30

September 07 2019

EllaElla
07:08
4377 abdc 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

September 06 2019

EllaElla
13:40
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
EllaElla
08:03
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
EllaElla
07:58
2954 7eca 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin
EllaElla
07:57
3059 fd72 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

September 05 2019

EllaElla
07:09
9445 dc36 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl