Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

EllaElla
06:59
Mężczyzna dobrze ubrany musi dobrze rozbierać.
EllaElla
06:59
4414 34fa
Biali się bawią
EllaElla
06:59
EllaElla
06:59
EllaElla
06:58
EllaElla
06:58

September 18 2018

EllaElla
06:37
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viapastelowe pastelowe

September 17 2018

EllaElla
15:19
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
EllaElla
15:18
EllaElla
15:18
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
EllaElla
15:18
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaNoemiJustine NoemiJustine
EllaElla
04:29
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
EllaElla
04:29
EllaElla
04:28
EllaElla
04:28

September 16 2018

EllaElla
08:17
EllaElla
08:16
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapastelowe pastelowe
EllaElla
08:16
Reposted fromdreamadream dreamadream viapastelowe pastelowe

September 15 2018

EllaElla
15:33
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSalute Salute
EllaElla
15:32
2641 6f39 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl