Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

EllaElla
10:01
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
EllaElla
10:00
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
EllaElla
10:00
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawaken awaken
EllaElla
10:00
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
EllaElla
10:00
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoemiJustine NoemiJustine
EllaElla
09:59
8597 a038 500
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
EllaElla
09:59
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaawaken awaken

April 18 2018

EllaElla
20:47
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaoutoflove outoflove

April 17 2018

EllaElla
12:07
8062 c41b 500
EllaElla
12:07
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać takich zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead
EllaElla
12:07
9881 d44a 500
Kielce, Podkarczówka, za Kościołem. 
EllaElla
12:07
Kiedy człowiek boi się coś zrobić, wtedy wie, że żyje. Ale kiedy człowiek nie robi czegoś tylko dlatego, że się boi, to wtedy jest martwy.
— William Faulkner
Reposted frommessinhead messinhead

April 16 2018

EllaElla
21:16
EllaElla
21:14
EllaElla
21:14
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
EllaElla
21:11
2433 b864 500
EllaElla
21:10
EllaElla
21:08
EllaElla
21:07
EllaElla
21:06
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl