Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

EllaElla
14:59
8410 22a4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

May 21 2019

EllaElla
16:12
1697 0508 500
EllaElla
16:11
EllaElla
16:10
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
EllaElla
15:58
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
EllaElla
15:58

May 19 2019

EllaElla
12:02

May 18 2019

EllaElla
12:10
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
EllaElla
10:15
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapastelowe pastelowe
EllaElla
10:14
EllaElla
10:14
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
EllaElla
10:13
10:13
6407 2d08
10:13
6407 2d08

May 17 2019

EllaElla
08:25
3125 b5a6
EllaElla
08:23
EllaElla
08:23
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
EllaElla
08:22
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
EllaElla
08:22
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
EllaElla
08:21
2834 cf9e 500
Reposted fromscorpix scorpix viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl