Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

EllaElla
18:47
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
18:46
0235 203a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamental-cat mental-cat
EllaElla
18:46
1175 d1d5
Reposted fromsavatage savatage viamental-cat mental-cat

March 09 2019

EllaElla
10:05
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
EllaElla
10:05
Czasem jak wdepniesz w dołek, to kopiesz jeszcze większy.
— Kuban ft Essex- Mała Mi
Reposted frompastelowe pastelowe
EllaElla
10:04

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viatarczyn tarczyn
EllaElla
10:02
The one who waits for something good, can never wait too long
— As we say in Sweden. Avicii
Reposted fromSkydelan Skydelan viawakemeupx wakemeupx

March 08 2019

EllaElla
15:41
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
15:40
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
15:40
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viaawaken awaken
EllaElla
15:38
EllaElla
15:38
9830 dd9b
EllaElla
15:38
Może nie umiem już być ani trochę lepszy.
— Pezet-Widzę jej obraz
Reposted frompastelowe pastelowe
EllaElla
15:38
Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie... 
— Władysław Bartoszewski
EllaElla
15:37
0265 5e67 500
EllaElla
15:36
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
15:36

Dobre w muzyce jest to, że jak cię uderzy, nie czujesz bólu.

— Bob Marley
Reposted fromkrn krn viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
15:36
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viawakemeupx wakemeupx
15:36
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
15:36
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl