Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

EllaElla
14:45
Reposted fromFlau Flau viamessinhead messinhead
EllaElla
14:44
0457 eb75 500
Reposted from1911 1911 viamessinhead messinhead
14:40
2327 2c68

alice215685:

I want you ..my devilman..

Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove

August 17 2017

EllaElla
20:20
EllaElla
11:45
5225 01c7 500
11:42
5338 0f97

August 16 2017

21:22
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viamessinhead messinhead
EllaElla
13:47
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamessinhead messinhead
EllaElla
13:42
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamessinhead messinhead
EllaElla
13:41
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
EllaElla
13:41
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
EllaElla
13:40
Reposted frommeem meem viamessinhead messinhead

August 13 2017

EllaElla
21:01
EllaElla
21:00
EllaElla
21:00
EllaElla
20:59
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia viaoutoflove outoflove
EllaElla
09:43
EllaElla
09:38
EllaElla
09:37
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaSalute Salute
09:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl