Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

EllaElla
17:35
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
EllaElla
17:35
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
EllaElla
17:35
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
EllaElla
17:35
6122 4289 500
Nasze życie na jednym obrazku
EllaElla
09:50
EllaElla
09:49
EllaElla
09:48
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
EllaElla
09:48
9297 0a22 500
Reposted fromdossya dossya viamessinhead messinhead
EllaElla
09:48
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viamessinhead messinhead
09:47
My nie jesteśmy uzależnieni od telefonów
My jesteśmy uzależnieni od ludzi z którymi piszemy
Którzy są daleko od nas
— My (via max-yolo)

December 03 2017

15:11
EllaElla
15:09
0192 95f4
EllaElla
15:02
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz

November 29 2017

EllaElla
08:26
8947 bec0 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
08:24
8649 a9dc 500
EllaElla
08:23
Reposted fromFlau Flau viapastelowe pastelowe

November 25 2017

EllaElla
13:05
9630 418b
EllaElla
13:05
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamessinhead messinhead
EllaElla
13:04
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
EllaElla
13:04
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl