Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

EllaElla
20:42
5362 4814
Reposted frompastelowe pastelowe
EllaElla
20:42
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
EllaElla
20:41
2183 3a3a 500
Reposted fromteijakool teijakool viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
20:41
7505 fcca 500
Reposted fromrof rof viasignofthemoth signofthemoth
20:40
3628 49e1 500
Reposted fromidiod idiod viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
20:39

February 10 2018

EllaElla
16:03
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viaoutoflove outoflove
EllaElla
16:02
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus viamental-cat mental-cat
16:01
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viapastelowe pastelowe
EllaElla
16:01

February 07 2018

EllaElla
16:15
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viamental-cat mental-cat
EllaElla
16:15
Reposted fromshakeme shakeme viamental-cat mental-cat
EllaElla
16:15
6936 5453 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamental-cat mental-cat
EllaElla
16:13

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
EllaElla
16:13
7580 7484 500

February 05 2018

EllaElla
08:46
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSalute Salute

February 04 2018

EllaElla
08:28
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamessinhead messinhead
EllaElla
08:28
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamessinhead messinhead

February 03 2018

EllaElla
08:07
4995 141d 500
Reposted fromZircon Zircon viasignofthemoth signofthemoth

February 02 2018

EllaElla
05:35
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl