Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

EllaElla
19:10
8897 07be 500
Reposted fromtfu tfu viamental-cat mental-cat
EllaElla
19:10
1772 685d 500
Reposted fromLittleMe LittleMe viaoutoflove outoflove
EllaElla
19:07
Reposted fromFlau Flau viapastelowe pastelowe
EllaElla
19:06
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapastelowe pastelowe
EllaElla
19:05
EllaElla
19:05

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

EllaElla
19:04
EllaElla
19:04
EllaElla
18:59
7533 ebee
Reposted fromMatalisman Matalisman viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
18:53
2461 886c
EllaElla
18:53
EllaElla
18:52
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove

July 01 2018

EllaElla
16:54
EllaElla
16:52
7599 a899
Reposted frompastelowe pastelowe
EllaElla
16:51
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSalute Salute

June 28 2018

EllaElla
21:45
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viaSalute Salute
EllaElla
21:45
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSalute Salute
EllaElla
19:18
EllaElla
19:18
EllaElla
19:17
8108 a104 500
wholeheartedly
Reposted fromcats cats viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl