Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

EllaElla
07:26
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaromantycznosc romantycznosc
06:55
2559 4c9b 500
Reposted fromredhot redhot
EllaElla
06:54
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
EllaElla
06:53
1571 03b1
Reposted fromscorpix scorpix viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
06:53
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasignofthemoth signofthemoth

September 19 2017

EllaElla
11:46
11:46
7249 16de

Hold my catnip while i take the low road

EllaElla
11:45
3848 61f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
EllaElla
11:45
11:45
EllaElla
11:43
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viaoutoflove outoflove
EllaElla
11:42
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaSalute Salute
EllaElla
11:42
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viatarczyn tarczyn

September 16 2017

EllaElla
15:42
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
EllaElla
15:41
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
15:41
EllaElla
15:41
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
EllaElla
15:41
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viaSalute Salute

September 15 2017

07:52
6142 ab22 500

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

EllaElla
07:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl