Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

EllaElla
21:40

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamslexi mslexi
EllaElla
21:38
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viamslexi mslexi
EllaElla
21:16
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
21:16
EllaElla
21:15
EllaElla
21:14
EllaElla
21:12


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viamslexi mslexi
EllaElla
21:12
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
EllaElla
21:10
Kobieta zawsze odchodzi jesli mężczyzna nie udowodni jej, ze mu zależy.
— 23:18
Reposted frommslexi mslexi
EllaElla
21:09
EllaElla
21:09
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
EllaElla
21:08
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viaSalute Salute
EllaElla
21:07
2827 eed4
Reposted frommslexi mslexi
EllaElla
21:05
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
EllaElla
21:04
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
EllaElla
21:03
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
EllaElla
21:03
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi
EllaElla
21:03

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaawaken awaken
EllaElla
21:03
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
EllaElla
21:02
8585 d874
Reposted fromxawery xawery viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl