Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

EllaElla
16:18
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
EllaElla
16:18
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
16:18
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
16:15
EllaElla
16:15
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
EllaElla
16:15
EllaElla
16:14
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaromantycznosc romantycznosc
EllaElla
16:14
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
EllaElla
16:14
3361 148d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
EllaElla
16:14

November 06 2018

EllaElla
21:15
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viaawaken awaken
21:15
6434 8823 500
EllaElla
21:14
7623 1959 500
Vienna, Austria
EllaElla
21:13
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki, proszę państwa.
EllaElla
21:13
EllaElla
21:13
EllaElla
21:13
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
EllaElla
21:10
21:00
EllaElla
21:00
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl