Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

EllaElla
08:37
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSalute Salute

October 16 2017

EllaElla
21:47
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viaoutoflove outoflove
EllaElla
21:47
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
EllaElla
21:47
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaoutoflove outoflove
EllaElla
21:47
9777 ad71
Reposted frompastelowe pastelowe
EllaElla
21:46
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
EllaElla
21:46
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
EllaElla
12:12
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaSalute Salute
06:41
EllaElla
06:41


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaSalute Salute
EllaElla
06:40
6112 bdaa
Reposted fromoutoflove outoflove
EllaElla
06:40
EllaElla
06:39
6000 6399 500
autentyk.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutoflove outoflove
EllaElla
06:39
EllaElla
06:38
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viaSalute Salute
EllaElla
06:35
2183 3a3a 500
Reposted fromteijakool teijakool viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
06:35
EllaElla
06:34
5440 3eca 500
EllaElla
06:34
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaoutoflove outoflove

October 14 2017

04:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl