Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

EllaElla
07:47
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaoutoflove outoflove
EllaElla
07:47
8768 a991 500
EllaElla
07:47
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaoutoflove outoflove

July 10 2017

EllaElla
08:25
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove

July 08 2017

EllaElla
09:53
9622 da06
Reposted fromels els viamental-cat mental-cat
EllaElla
09:51
2897 ace4 500
Reposted fromoutoflove outoflove
EllaElla
09:50
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamessinhead messinhead
EllaElla
09:50
1418 6426
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viamessinhead messinhead
09:50
Czuję się tak jakbym składała się z samych porażek.
— (via dialektycznie)
EllaElla
09:50
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
09:49
9994 b413
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamessinhead messinhead
09:49
EllaElla
09:43
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viamental-cat mental-cat
EllaElla
09:42
7031 887e 500
Reposted frompierdolony pierdolony
EllaElla
09:42
7033 a0da 500
Reposted frompierdolony pierdolony
EllaElla
09:41
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
EllaElla
09:41

“ to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa. ”

— J. Żulczyk
Reposted frompulli pulli viaoutoflove outoflove
09:28
1318 795d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSalute Salute
EllaElla
09:28
Musisz mieć stabilność najpierw w swoim życiu, zanim zaczniesz dzielić je z kimś innym.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSalute Salute
EllaElla
09:28
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl