Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

EllaElla
13:41
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
EllaElla
13:40
Reposted frommeem meem viamessinhead messinhead

August 13 2017

EllaElla
21:01
EllaElla
21:00
EllaElla
21:00
EllaElla
20:59
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia viaoutoflove outoflove
EllaElla
09:43
EllaElla
09:38
EllaElla
09:37
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaSalute Salute
09:37
EllaElla
09:37

wracałam z melanżu, więc wiem co to droga krzyżowa, dziwko

EllaElla
09:36
3018 6b1a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutoflove outoflove
09:36
EllaElla
09:34
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viamessinhead messinhead
EllaElla
09:27
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
09:26
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaromantycznosc romantycznosc
09:26
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

EllaElla
09:26
1989 614f
EllaElla
09:25
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaSalute Salute
EllaElla
09:25
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl