Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

07:23
07:22
8985 861c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamessinhead messinhead

August 24 2017

EllaElla
07:23
EllaElla
07:21
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
EllaElla
07:16
6682 860d

August 23 2017

EllaElla
16:03
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamessinhead messinhead
EllaElla
15:49
4395 0c1d
EllaElla
15:49
5047 dcb0
EllaElla
15:48
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viamessinhead messinhead
EllaElla
15:46
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viamessinhead messinhead

August 20 2017

EllaElla
14:45
Reposted fromFlau Flau viamessinhead messinhead
EllaElla
14:44
0457 eb75 500
Reposted from1911 1911 viamessinhead messinhead
14:40
2327 2c68

alice215685:

I want you ..my devilman..

Reposted fromamatore amatore viawakemeupx wakemeupx

August 17 2017

EllaElla
20:20
EllaElla
11:45
5225 01c7 500
11:42
5338 0f97

August 16 2017

21:22
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viamessinhead messinhead
EllaElla
13:47
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamessinhead messinhead
EllaElla
13:42
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamessinhead messinhead
EllaElla
13:41
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl