Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

EllaElla
15:27

“Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viadziewcze dziewcze
EllaElla
15:25
Spokojnie. Zostaw ten telefon. Nie sprawdzaj go po raz setny jak co dnia. Nie pisze? To znaczy, że nie chce. I że nie jest ciebie warty, skoro tak łatwo zrezygnował. Więc po co do jasnej cholery nadal o nim myślisz?
— basia.soup.io
Reposted fromdziewcze dziewcze
EllaElla
15:25
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaawaken awaken
EllaElla
15:25
Reposted fromFlau Flau viaawaken awaken
EllaElla
15:24
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viaawaken awaken
EllaElla
15:24
3115 d1ea 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken

February 20 2020

EllaElla
22:20
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viadziewcze dziewcze
EllaElla
22:20
2190 8cc3 500
Reposted fromBabson Babson viadziewcze dziewcze
EllaElla
22:20
1026 0aa3 500

February 15 2020

EllaElla
13:37
4054 8af8 500
EllaElla
13:35
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
EllaElla
13:32
9488 4a33 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

February 13 2020

EllaElla
09:29
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
EllaElla
09:29
0046 fc5d 500

February 11 2020

EllaElla
05:31
EllaElla
05:31
EllaElla
05:31
EllaElla
05:30

February 10 2020

EllaElla
09:22
6530 a160
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

February 09 2020

EllaElla
15:20
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl