Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

EllaElla
09:26
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
EllaElla
09:22
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilkdreams silkdreams

January 10 2020

EllaElla
08:37
0046 fc5d 500
EllaElla
08:37

January 09 2020

EllaElla
10:14
Bycie z kimś na siłę lub bo tak "wypada", to... zupełnie tak jakbyśmy poszli do sklepu zoologicznego z zamiarem zakupu złotej rybki. Na miejscu okazuje się, że wymarzonej przez nas ryby nie ma. Po głębszym zastanowieniu decydujemy się na jaszczurkę, a następnie trzymamy ją w akwarium, uczymy pływać i karminy karmą dla rybek. Głupie, prawda? Nawet gdy w danym momencie nie ma w zoologicznym złotej rybki, to przecież w końcu kiedyś będzie. Dlaczego więc mamy się wiązać z kimś, kto do końca nam nie odpowiada? Lepiej nie mieć złotej rybki wcale, niż przez całe życie patrzeć na znienawidzonego "gada".
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
EllaElla
10:14
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo

January 08 2020

EllaElla
15:58
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viasilkdreams silkdreams
EllaElla
15:57
1350 fd65 500
Reposted fromnutt nutt viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
15:57

January 07 2020

EllaElla
17:12
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
EllaElla
17:11
1356 828e 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
EllaElla
17:10
Ja właśnie chcę być skrzyżowaniem pandy z kobrą. Mieć tę swoją delikatność, budzić zaufanie i ciepłe uczucia, a kiedy trzeba, to ukąsić i zabić.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"

January 06 2020

EllaElla
09:30
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
EllaElla
09:29
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaiamdreamer iamdreamer
EllaElla
09:24
9500 26bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
EllaElla
09:24
8534 9c18 500
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
EllaElla
09:23
EllaElla
09:22
Po nocy zawsze przychodzi dzień, ale nie ma przecież żadnych powodów, aby uważać, że będzie lepszy od poprzedniego.
— Alex North
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
EllaElla
09:21
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamessinhead messinhead
EllaElla
09:21
7200 cd10 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl