Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

EllaElla
15:03
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viairmelin irmelin

March 27 2020

EllaElla
19:14
9968 db94 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
19:08
4849 8793 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
EllaElla
19:06
Nie kochasz kogoś za to, jak wygląda, albo w co się ubiera, ani za fajny samochód, jakim jeździ, ale za to, że nuci melodię, którą tylko Ty słyszysz.
— znalezione.

March 19 2020

EllaElla
14:48
Pocałował ją z nudów, ona Go z miłości...
— ehhh...
Reposted fromdziewcze dziewcze

March 18 2020

EllaElla
16:27

March 16 2020

EllaElla
19:39
4257 e729 500
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin

March 14 2020

08:23
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viasignofthemoth signofthemoth
EllaElla
08:23
4281 3d3a 500

March 12 2020

EllaElla
09:22
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
EllaElla
09:22
EllaElla
09:21

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

09:20
EllaElla
09:20
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
EllaElla
09:20
5903 6bb7 500
EllaElla
09:20
7306 bfb6 500
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
EllaElla
09:19
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
EllaElla
09:19
09:15
6561 98a4 500
Reposted fromBurntfur Burntfur viasignofthemoth signofthemoth
09:15
6561 98a4 500
Reposted fromBurntfur Burntfur viasignofthemoth signofthemoth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl